KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC: 2023 - 2024

Thứ sáu - 02/06/2023 09:26
 
UBND THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG THCS KỲ NINH

Số 20/KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

               Kỳ Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023
 
                                                              KẾ HOẠCH
                                            
Tuyển sinh lớp 6 năm học: 2023- 2024
 
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Kế hoạch số 1215/KH-UBND, ngày 15/05/2023 của UBND thị xã Kỳ Anh về Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 -2024;
Căn cứ Công văn số 304/PGDĐT-THCS ngày 18/5/2022 của Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh về hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023 -2024;
Căn cứ vào tình hình thực tế, trường THCS Kỳ Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024 như sau:
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khỏe) theo địa bàn tuyển sinh, thu hút học sinh giỏi từ các xã - phường khác thuộc thị xã Kỳ Anh về học tại trường.
          Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh, sĩ số học sinh trên một lớp, đảm bảo công khai và công bằng.

II.NỘI DUNG:

1. Nguyên tắc tuyển sinh:
Tổ chức một lần tuyển sinh vào trung học cơ sở; việc tuyển sinh vào trung học cơ sở bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn.
2. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cụ thể:
- Học sinh trường Tiểu học Kỳ Ninh;
- Học sinh từ các xã khác nếu gia đình có nguyện vọng học tại trường THCS kỳ Ninh.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
4. Số lượng tuyển sinh:
- Tổng số: 155 em
- Số lớp: 4 lớp
- Cụ thể:
Theo địa bàn tuyển sinh: trường Tiểu học Kỳ Ninh: 155 em;
Học sinh từ các xã khác thuộc thị xã Kỳ Anh : 0 em;
5. Thời gian tuyển sinh:
- Trường công khai kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng: từ 29/05 đến 12/06/2023.
- Thu hồ sơ tuyển sinh: Sáng ngày 13/06/2023 ( Từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/06/2023. Tại văn phòng nhà trường.
- Họp hội đồng tuyển sinh để xét tuyển: sáng 14/06/2023
- Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh sáng ngày 17/06/2023.
- Phòng thông báo kết quả tuyển sinh: trước ngày 25/06/2023.
6. Hồ sơ tuyển sinh
6.1. Hồ sơ học sinh: Khi đăng kí tuyển sinh tại trường, học sinh phải có đầy đủ các loại hồ sơ sau:
- Đơn xin dự tuyển vào THCS: học sinh nhận đơn theo mẫu tại ban tuyển sinh trường THCS Kỳ Ninh để điền đầy đủ các thông tin;
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (riêng học sinh trường TH Kỳ Ninh học bạ đã được chuyển sang trường THCS Kỳ Ninh);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (phụ huynh mang theo bản chính giấy khai sinh để đối chiếu);
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).
- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra các thông tin của học sinh: họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, ... đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, học bạ tiểu học, nếu các thông tin giữa các hồ sơ đã khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu (tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này).
6.2. Hồ sơ nhà trường:xét tuyển sinh một cách nghiêm túc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhập dữ liệu học sinh chính xác và mang theo các loại hồ sơ sau khi về duyệt tuyển sinh tại Phòng GD:
- Biên bản làm việc của Hội đồng tuyển sinh;
- Danh sách học sinh đăng kí dự tuyển: 01 bản;
- Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023-2024: 02 bản;
- Tờ trình đề nghị công nhận trúng tuyển do chủ tịch hội đồng ký;
- Các minh chứng khác (nếu có).
7. Kinh phí:
Nhà trường không thu kinh phí tuyển sinh từ phụ huynh,học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường công bố công khai kế hoạch tuyển sinh, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh.
Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng và tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 của trường THCS Kỳ Ninh, yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai thực hiện./.        
      Nơi nhận:                                                        - Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh;
         -  UBND xã Kỳ Ninh;
         -   BGH, TT;
         -   Đăng tải Website nhà trường;
         -   Lưu: VT.
          HIỆU TRƯỞNG
           Nguyễn Minh Đạo

                                                                                                             
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây