STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 SGK 11/06/2024 XEM: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 LỰA CHỌN SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2024-2025 TẠI ĐÂY!
2 QĐTINH 22/06/2023 Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 của Tỉnh
3 SGK 22/06/2023 Thông báo danh mục SGK lớp 8 năm học 2023-2024
4 03 14/12/2021 KHCM
lĩnh vực: CM
5 07 03/01/2020 Căn cứ  thông tư 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc hướng dẫn giáo dục QPAN trong trường tiểu học và trường trung học cơ sở;  
Căn cứ   công văn số 186/PGDĐT- của Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh  ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học và THCS năm học 2019- 2020 của PGD&ĐT Thị xã Kỳ Anh;
Trường THCS Kỳ Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức lồng ghép GDQPAN cụ thể như sau:
6 05 26/09/2019 Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, công văn Số 1422/SGDĐT-GDPT ngày 26/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2019-2020; Công văn số 133/PGDĐT- THCS của Phòng GD-ĐT Thị xã Kỳ Anh ngày 4 tháng 9 năm 2019, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2019-2020;
7 06 26/09/2019 Căn cứ Nghị định chính phủ số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013. của thủ tướng chính phủ ;
Căn cứ thông tư số 39/2013/TT-BGD ĐT ngày 15/12/2013. của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
Căn cứ hướng dẫn số 1491/SGDĐT-TTr, ngày 4/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;
Căn cứ kế hoạch số 63/ KH-PGD&ĐT ngày 11/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị Xã Kỳ Anh về việc kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường;
Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra của các năm học trước (3 năm học liền kề). Trường THCS Kỳ Ninh xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020 như sau:
8 07 26/09/2019 Căn cứ Kế hoạch số 64/ KH- PGDĐT ngày 13/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh về triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, trường THCS Kỳ Ninh xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 như sau:
9 08 26/09/2019 Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020 của trường .Trường THCS Kỳ Ninh xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020 như sau:
10 01 19/09/2019 TKB thực hiện từ 09/9/2019
11 03 02/04/2018 Thời Khóa Biểu
12 11233 27/03/2018 cccc
13 04 05/10/2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017– 2018
14 01 01/10/2017 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018
15 02 06/09/2017 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017 - 2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây