THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

Thứ hai - 04/04/2022 22:54
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
                    THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
                                                                    DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

                                                                                                               Kỳ Ninh, Ngày 1 tháng 4 năm 2022
  1. LỜI NÓI ĐẦU!
Phần 1.  Bạn đọc thân mến!
   Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy  và học trong nhà trường, cũng như công tác phục vụ, thu hút bạn đọc đến thư viện, hàng năm, thư viện trường THCS Kỳ Ninh luôn chú trọng đến công tác bổ sung tài liệu mới.
   Năm học 2021-2022, thư viện nhà trường đã tiến hành bổ sung một số tài liệu mới để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. Những cuốn sách giáo khoa giúp bạn đọc có thể cập nhật nhanh chóng, chính xác những thông tin về tài liệu thư viện đã tiến hành biên soạn bản “Thư mục sách giáo khoa theo chương trình mới’’
   Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để bản thư mục được hoàn thiện hơn, đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.
    Hy vọng rằng bản thư mục này sẽ giúp ích thật nhiều cho quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh.
     Mặc dù đã cố gắng, song cũng khó tránh khỏi những thiếu sót khi biên soạn bản thư mục này. Rất mong được sự đóng góp của bạn đọc, để bản thư mục này ngày càng hoàn thiện hơn.              
1.Toán 6-/ ĐỖ ĐỨC THÁI -.H: Nxb ĐHSP, 2021.- 251 tr., 17 x 24 cm
Sách Toán 6 – Gồm hai phần:
Phần thứ nhất.
Sách giáo viên được biên soạn trên tinh thần quán triệt yêu cầu đạt của CT môn toán lớp 6, giúp giáo viên nắm vững được cách thức xây dựng cấu trúc nội dung SGK Toán 6 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực của học sinh
Phần thứ hai. Hướng dẫn dạy học từng bài trong sách giáo khoa Toán 6 nhằm gợi ý thiết kế bài soạn cho từng bài học trong SGK toán 6 với các chỉ dẫn cụ thể, giúp GV cách thức tổ chức các hoạt động dạy học tích cực trên lớp( dạy học theo nhóm nhỏ, dạy học theo cặp, hoặc cá nhân tự học)
2.Âm nhạc  6-/ ĐỖ THANH HIÊN -.H.: Nxb ĐHSPTPHCM, 2021.- 95 tr., 17 x 24 cm
Sách âm nhạc lớp 6 được biên soạn giúp giáo viên và học sinh tìm hiểu về phẩm chất, yêu nước, nhân ái, chăm chỉ trung thực, trách nhiệm; Các năng lực chung: tự chủ và tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo các năng lực đặc thù: Thể hiện âm nhạc, cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ứng dụng và sáng tạo âm nhạc.
3.Mĩ thuật 6-/ PHẠM VĂN TUYẾN -.H.: Nxb ĐHSP, 2021.- 143 tr., 17 x 24 cm
Sách mĩ thuật được biên soạn gồm 3 phần:
Phần 1: Nội dung cơ bản trong chương trình môn mĩ thuật lớp 6
Phần 2: Gợi ý phương pháp kỷ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá
Phần 3: Hướng dẫn tổ chức dạy học theo SGK môn mĩ thuật lớp 6
4.Lịch sử và địa lý 6-/ ĐỖ THANH  BÌNH -.H.: Nxb ĐHSP, 2021.- 212 tr., 17 x 24 cm
Cuốn sách được biên soạn chia thành hai phần: Phần lịch sử và phần Địa lý. Mỗi phần đều có ba nội dung chính sau:
 Những vấn đề chung
Hướng dẫn dạy các bài cụ thể
Bài soạn tham khảo
5.
Ngữ văn T1+T2 6-/ NGUYỄN MINH THUYẾT-.H.: Nxb HSPTPHCM, 2021.- 111tr., 17 x 24 cm
Sách được biên soạn gồm hai phần:
Phần 1: Tập trung giới thiệu một số thông tin tổng quát về sách ngữ văn 6 như: Cấu trúc sách, cấu trúc bài học, những điểm dổi mới, định hướng vầ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu
Phần 2: Phần này nêu lên gợi ý dạy học cho các bài trong SGK với  cấu trúc nội dung chính gồm: Yêu cầu đạt kiến thức ngữ văn, thực hành đọc nhiều
6.
Công nghệ  6-/ NGUYỄN TẤT THẮNG -.H.: Nxb ĐHSPTPHCM, 2021.- 135tr., 17 x 24 cm
Sách được biên soạn gồm 2 phần
Phần 1. Những vấn đề chung . Phần này gồm những vấn đề chung về mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình, phân bố thời lượng dạy học, các phương pháp tổ chức hoạt động học tập tích cực,
Phần 2. Hướng dẫn kế hoạch dạy học. Gợi ý cho giáo viên về kế hoạch tổ chức cho học sinh học tập các bài học trong môn công nghệ
7.
Tin học 6-/ HỒ SĨ ĐÀM -.H.: Nxb ĐHSPT, 2021.- 139tr., 17 x 24 cm
Cuốn sách gồm hai phần: Phần đầu đề cập những vấn đề chung: phần tiếp theo là những hướng dẫn, gợi ý cụ thể theo từng chủ đề, từng bài học. Sách gióa viên cũng là tài liệu giúp cán bộ quản lý Tin học và phụ huynh nắm vững đúng mức yêu cầu cần đạt, tránh đòi hỏi vượt chuẩn đối với học sinh.
8.
Giáo dục thê chất-/ LƯU QUANG HIỆP -.H.: Nxb ĐHSPT, 2021.- 143tr 17 x 24 cm
Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính
Phần một. Những vấn đề chung
Phần này giới thiệu khái quát về chương trình môn Giáo dục thể chất. Qua đó giúp giáo viên hiểu biết được đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình môn học, mục tiêu chương trình đối với cấp trung học cơ sở
Phần hai: Hướng dẫn cụ thể
Nội dung phần này hướng dẫn chi tiết nội dung bài học, xác định rõ mục tiêu học sinh cần đạt được  (kiến, thức, năng lực và phẩm chất)
9.
 Hoạt động trải nghiệp -/ NGUYỄN DỤC QUANG -.H.: Nxb ĐHSP TPHCM,  2021.- 155tr., 17 x 24 cm
Sách gồm các nội dung cơ bản sau:
 Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệp, hướng nghiệp cho học sinh lớp 6
Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện các chủ đề và các hoạt động trải nghiệm, Giáo viên có thể dựa vào sách để thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của mình trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
10.
 GDCD 6-/ TRẦN VĂN THẮNG.NGUYỄN THỊ THU HOÀI-.H.: Nxb ĐHSPTPHCM, 2021.- 67 tr., 19 x 26,5 cm
    Cuốn sách  “GDCD 6” Nội dung sách được biên soạn theo các hoạt động học tập     
    của học sinh trên lớp và ở nhà. Mỗi bài học trong sách đều được thiết kế theo một   
    cấu trúc thống nhất, gồm các phần khởi động, khám phá, luyên tập, vận dụng. Với  
    cấu trúc này, các em sẽ thực hiện các hoạt động hoặc tập trên lớp dưới sự tổ chức
    hướng dẫn của các thầy cô để các em hiểu và tìm tòi khám phá kiến thức mới.
         Học môn GDCD giúp các em biết các ứng xử, phù hợp với quan hệ của bản thân..
11.
Giáo dục thể chất 6/ LƯU QUANG HIỆP.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 95tr., 19 x 26,5 cm
    Cuốn sách  “Giáo dục thể chất 6”  được biên soạn theo hướng gợi mở . Cuộc sách    
          được bố cục thành ba phần:
          Phần Kiến thức trang bị cho các em kiến thức về chế độ dinh dưỡng trong tập    
          luyện thể dục thể thao
Phần vận động cơ bản được thiết kế thành bốn chủ đề: Chạy cự li ngắn 60m, ném  
 bóng, Chạy cự ly trung bình và bài tập thể dục
 Phần thể thao tự chọn gồm ba chủ đề với ba môn thể thao khác nhau để các em và
 giáo viên có nhiều sự lựa chọn phù hợ với điều kiện từng trường, từng vùng.
12.
Công nghệ  6/ NGUYỄN TẤT THẮNG.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 87tr., 19 x 26,5 cm
        Tóm tắt: Cuốn sách gồm bốn chủ đề: Chủ đề 1 Nhà ở.
         Chủ đề 2. Bảo quản và chế biến thục phẩm
         Chủ đề 3. Trang phục và thời trang
         Chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình
13.
Toán T1  6/ ĐỖ ĐỨC THÁI.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 128tr., 19 x 26,5 cm
      Cuốn sách gồm ba chương: 
      Chương I. Số tự nhiên làm
      Chương II. Số nguyên
      Chương III. Hình học trực quan
14.
Toán T2  6/ ĐỖ ĐỨC THÁI.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 108tr., 19 x 26,5 cm
Cuốn sách gồm ba chương:                                            
Chương IV. Một số yếu tố thống kê và xác suất
     Chương V . Phân số và số thập phân
Chương VI. Hình học phẳng
15.
Ngữ Văn T1+T2 6/ NGUYỄN MINH THUYẾT.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 123tr., 19 x 26,5 cm
Cuốn sách được biên soan theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách có 10 bài học chính, chia làm hai tâp; mỗi tập gồm 5 bài, cuốn mỗi tập có phần ôn tập và tự đánh giá, bảng tra cứu từ ngữ, bảng tra cứu tên riêng
16.
Khoa tự nhiên 6/ MAI SỸ TUẤN.- H.: Nxb ĐHSP, 2021.- 179tr., 19 x 26,5cm
         Cuốn sách gồm năm phần:
 Phần 1: Giới thiệu và khoa học tự nhiên và các phép đo
Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất
Phần 3: Vật sống
Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi
Phần 5: Trái đất và bầu trời
17.
Lịch sử và Địa Lí/ ĐỖ THANH BÌNH.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 203tr., 19 x 26,5 cm
Gồm hai phần Lịch sử và Phần địa lý.
Phần lịch sử các em được tìm hiểu nguồn gốc loài người, đặc biệt là khám phá các nền văn minhtreen thế giới. Các em cũng sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử Việ Nam từ thời dựng nước đến Chiến thắng Bạch Đằng-983. Mở đầu thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc.
Phần Địa lý sách Cánh Diều giúp các em tìm hiểu từ trên cao để nhìn rõ hơn toàn cảnh trái đất đặc biệt là võ trái đất nới có lớp vỏ đá thạch quyển, lớp vỏ khí (khí quyển) lớp vở nước(thủy quyển), lớp vỏ đất và sinh vật (sinh quyển)
18.
Tin học/ HỒ SĨ ĐÀM.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 95tr., 19 x 26,5 cm
Cuốn sách này sẽ giúp các em tìm hiểu, khám phá thế giới công nghệ số,một công nghệ số, một công nghệ đã đem đến những thay đổi kì diệu trong nền văn minh cuả loài người.
19.
 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp/ NGUYỄN DỤC QUANG.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 66tr., 19 x 26,5 cm
Cuốn sách giúp các em khám phá bản thân và thế giới xung quang, phát triển đời sống tâm hồn, biết rung cảm trước cái đẹp, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo điều kiện để các em tiếp cận với các vấn đề và hoạt động thực tế.
20.
 Âm nhạc 6/ ĐỖ THANH HIÊN.- H: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 67tr., 19 x 26,5 cm
Sách gồm 8 chủ đề:
Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc
Chủ đề 2: Giai điêu quê hương
Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô
Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương
Chủ đề 5: Mùa xuân
Chủ đề 6: Ước mơ
Chủ đề 7: Hoà bình
Chủ đề 8: Âm vang núi rừng
 Qua mỗi bài học các em sẽ phát triển phẩm chất, năng lực âm nhạc và các năng lực chung theo quy đinh của chương trình học.
21.
 Mĩ thuật 6/ PHẠM VĂN TUYẾN.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 71tr., 19 x 26,5cm
Mĩ thuật 6 được biên soạn theo hướng đến mục tiêu hình thành, phát triển ở học sinh năng lực mĩ thuật, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo. Nội dung giáo dục tích hợp lịch sử mĩ thuật thời tiền sử và cổ đại ở Việt Nam và trên thế giới góp phần hình thành ở học sinh ý thức kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa, nghê thuật.
                                                                                                                Kỳ Ninh, Ngày 1  tháng 4 năm 2022
                                                                                                                    Người biên soạn


                                                                                                                     Lê Thị Giang

PHỤ LỤC
1.
Toán 6-/ ĐỖ ĐỨC THÁI -.H.: Nxb ĐHSP, 2021.- 251 tr., 17 x 24 cm
2.
.Âm nhạc  6-/ ĐỖ THANH HIÊN -.H.: Nxb ĐHSPTPHCM, 2021.- 95 tr., 17 x 24 cm
3.Mĩ thuật 6-/ PHẠM VĂN TUYẾN -.H.: Nxb ĐHSP, 2021.- 143 tr., 17 x 24 cm
4.
Lịch sử và địa lý 6-/ ĐỖ THANH  BÌNH -.H.: Nxb ĐHSP, 2021.- 212 tr., 17 x 24 cm
5.
Ngữ văn T1+T2 6-/ NGUYỄN MINH THUYẾT-.H.: Nxb HSPTPHCM, 2021.- 111tr., 17 x 24 cm
6.
Công nghệ  6-/ NGUYỄN TẤT THẮNG -.H.: Nxb ĐHSPTPHCM, 2021.- 135tr., 17 x 24 cm
7.
Tin học 6-/ HỒ SĨ ĐÀM -.H.: Nxb ĐHSPT, 2021.- 139tr., 17 x 24 cm
8.
Giáo dục thê chất-/ LƯU QUANG HIỆP -.H.: Nxb ĐHSPT, 2021.- 143tr., 17 x 24 cm
9.
Hoạt động trải nghiệp -/ NGUYỄN DỤC QUANG -.H.: Nxb ĐHSPTTPHCM,  2021.- 155tr., 17 x 24 cm
10.
GDCD 6-/ TRẦN VĂN THẮNG.NGUYỄN THỊ THU HOÀI-.H.: Nxb ĐHSPTPHCM, 2021.- 67 tr., 19 x 26,5 cm
11.
Giáo dục thể chất 6/ LƯU QUANG HIỆP.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 95tr., 19 x 26,5 cm
12.
 Công nghệ  6/ NGUYỄN TẤT THẮNG.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 87tr., 19 x 26,5 cm
13.
Toán T1  6/ ĐỖ ĐỨC THÁI.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 128tr., 19 x 26,5 cm
14.
Toán T2  6/ ĐỖ ĐỨC THÁI.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 108tr., 19 x 26,5 cm
15.
 Ngữ Văn T1+T2 6/ NGUYỄN MINH THUYẾT.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 123tr., 19 x 26,5 cm
16. Khoa tự nhiên 6/ MAI SỸ TUẤN.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 179tr., 19 x 26,5 cm
17.
Lịch sử và Địa Lí/ ĐỖ THANH BÌNH.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 203tr., 19 x 26,5 cm
18.
Tin học/ HỒ SĨ ĐÀM.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 95tr., 19 x 26,5 cm
19. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp/ NGUYỄN DỤC QUANG.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 66tr., 19 x 26,5 cm
20. Âm nhạc 6/ ĐỖ THANH HIÊN.- H.: Nxb ĐHSPTPHCM , 2021.- 67tr., 19 x 26,5 cm
21.  Mĩ thuật 6/ PHẠM VĂN TUYẾN.- H.: Nxb ĐHSP , 2021.- 71tr., 19 x 26,5 cm               


               

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây